Posiadany potencjał ludzki i nowoczesny sprzęt umożliwiają naszej firmie realizację każdego zadania w podanym poniżej zakresie.

Doświadczona kadra kierownicza gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót.

Referencje z kolejno dobrze i terminowo zrealizowanych zadań są najlepszym tego potwierdzeniem.


1. PRACE ANTYKOROZYJNE
- usuwanie starych powłok
- przygotowanie powierzchni
- nanoszenie farb i powłok antykorozyjnych
- piaskowanie
- zabezpieczenia antykorozyjne zbiorników, konstrukcji metalowych i betonowych
- ekspertyzy kominów przemysłowych i zabezpieczenie ich płaszcza zewnętrznego, malowanie pasów sygnalizacyjnych
- wysokie i niskie obiekty


2. MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH
- wykonujemy montaż płyt warstwowych - ściennych i dachowych na różnego typu obiektach remontowych i inwestycyjnych:
- halach przemysłowych
- magazynach
- budynkach biurowych
- budynkach użyteczności publicznej itp.


3. ROBOTY SPAWALNICZE
- remonty ślusarsko-spawalnicze
- remonty przenośników taśmowych
- remonty pomostów, podestów
- wymiana blach
- remonty stacji przesypowych
- remonty estakad energetycznych


4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
- rurociągów parowych, ciepłowniczych
- kotłów energetycznych
- turbin, elektrofiltrów
- instalacji odsiarczania spalin
- kanałów spalin i powietrza


W okresie zimowym oferujemy także ODŚNIEŻANIE DACHÓW.